CÔNG TY TNHH DINH GIA

Địa chỉ : Số 55, Đường 2A, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.HCM

Điện Thoại: 0986 516 271 ( Mr. Giang)

098 519 0405 (DinhGia2)

Email: digicoporation@gmail.com hoặc giangdxt@digicop.com.vn

Website: digicop.com.vn